Kapalı Pazar Yeri Büfe İhale İlanı 2022

Tarih: 14 Haziran 2022 | Kategori: Bülten, İhale İlanları

İhale İlanı

1- Belediyemize ait Şehit Zeki Uğur Kapalı Pazar yeri içerisinde bulunan büfe ihalesi 01/07/2022 Cuma günü saat 10:00’ da açık artırma ile 2 yıllığına ihaleye çıkarılacaktır.
2- İhaleye çıkacak olan yerin muhammen bedelleri  250,00.-TL dir.
3- ihalenin geçici teminatı 180,00.-TL dir.
4- İhaleye ait şartname ve ekleri her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Yazı İşleri Biriminde görülebilir ve 100,00.-TL bedelle satın alınabilir.
5- ihale Büyükorhan Belediyesi toplantı salonunda, 01/07/2022 Salı günü, saat 10:00 da 2886 Sayılı Kanunun 45. 46. 47. 48. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle yapılacaktır.
6- ihaleye girecek isteklilerden aranılan belgeler;

Gerçek Kişiler İçin

a) İmza Beyanı(Belediyeden)
b) Kimlik Fotokopisi
c) ikametgah Belgesi
d) Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz (Belediyeden)
e) ihale dosyasının satın alındığına dair dosya makbuzu (Belediyeden)
f) Borcu yoktur yazısı (Belediyeden)
g) Vekaleten ihaleye girecekler için noterden alınmış vekaletname

Tüzel Kişiler İçin

a) İstekliler veya tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişilerin Noter tasdikli vekaletnameleri ve yetkili olduklarına dair imza sirküleri,
b) Oda faaliyet belgeleri,
c) Vergi levhası,
d) Ticaret sicil gazetesi
e) Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz
f) ihale dosyasının satın alındığına dair dosya makbuzu
g) Borcu yoktur yazısı.
h) Kanuni ikametgah adres beyanı

7- isteklilerin ihaleye katılmak için 6. maddede istenilen belgeleri ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ibraz etmeleri şarttır.
8- ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 14/06/2022

Teknik Şartnameyi indirmek için tıklayınız.

"Kategorilere Ait Diğer İçerikler"

Çay Bahçesi İhale İlanı

Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi, Bursayolu Caddesi üzerinde bulunan çay bahçesi kiralanmak üzere 3 yıl süreyle ihaleye çıkarılmıştır.

Çay Bahçesi İhale İlanı

Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi, Bursayolu Caddesi üzerinde bulunan çay bahçesi kiralanmak üzere 3 yıl süreyle ihaleye çıkarılmıştır.

Halı Saha ve Kafeterya İhale İlanı

Belediyemize ait Orhan Mahallesi, Osmangazi Caddesi üzerinde bulunan Halı Saha ve Kafeteryası kiralanmak üzere 3 yıl süreyle ihaleye çıkarılmıştır.

Halı Saha ve Kafeterya İhale İlanı

Belediyemize ait Orhan Mahallesi, Osmangazi Caddesi üzerinde bulunan Halı Saha ve Kafeteryası kiralanmak üzere 3 yıl süreyle ihaleye çıkarılmıştır.

Bayındır Mahallesi Arsa Satış İhale İlanı

Belediyemize ait bulunan Bayındır Mahallesindeki 1 adet arsa ihale ile satışı yapılacaktır.

Bayındır Mahallesi Arsa Satış İhale İlanı

Belediyemize ait bulunan Bayındır Mahallesindeki 1 adet arsa ihale ile satışı yapılacaktır.

Danaçlı Mahallesi İhale İlanı

Belediyemize ait Danaçlı Mahallesi, Danaçlı Sokak No:49/A Büyükorhan adresinde bulunan boşyer kiralanmak üzere 1 yıl süreyle ihaleye çıkarılmıştır.

Danaçlı Mahallesi İhale İlanı

Belediyemize ait Danaçlı Mahallesi, Danaçlı Sokak No:49/A Büyükorhan adresinde bulunan boşyer kiralanmak üzere 1 yıl süreyle ihaleye çıkarılmıştır.

Danaçlı Mahallesi İhale İlanı-2

Belediyemize ait Danaçlı Mahallesi, Danaçlı 4 Sokak No:20/1 Büyükorhan adresinde bulunan boşyer kiralanmak üzere 1 yıl süreyle ihaleye çıkarılmıştır.

Danaçlı Mahallesi İhale İlanı-2

Belediyemize ait Danaçlı Mahallesi, Danaçlı 4 Sokak No:20/1 Büyükorhan adresinde bulunan boşyer kiralanmak üzere 1 yıl süreyle ihaleye çıkarılmıştır.

Düğüncüler Mahallesi İhale İlanı

Belediyemize ait bulunan Düğüncüler Mahallesindeki arsaların ihale ile satışı yapılacaktır.

Düğüncüler Mahallesi İhale İlanı

Belediyemize ait bulunan Düğüncüler Mahallesindeki arsaların ihale ile satışı yapılacaktır.