Kapalı Pazar Yeri Büfe İhale İlanı 2022

Tarih: 14 Haziran 2022 | Kategori: Bülten, İhale İlanları

İhale İlanı

1- Belediyemize ait Şehit Zeki Uğur Kapalı Pazar yeri içerisinde bulunan büfe ihalesi 01/07/2022 Cuma günü saat 10:00’ da açık artırma ile 2 yıllığına ihaleye çıkarılacaktır.
2- İhaleye çıkacak olan yerin muhammen bedelleri  250,00.-TL dir.
3- ihalenin geçici teminatı 180,00.-TL dir.
4- İhaleye ait şartname ve ekleri her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Yazı İşleri Biriminde görülebilir ve 100,00.-TL bedelle satın alınabilir.
5- ihale Büyükorhan Belediyesi toplantı salonunda, 01/07/2022 Salı günü, saat 10:00 da 2886 Sayılı Kanunun 45. 46. 47. 48. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle yapılacaktır.
6- ihaleye girecek isteklilerden aranılan belgeler;

Gerçek Kişiler İçin

a) İmza Beyanı(Belediyeden)
b) Kimlik Fotokopisi
c) ikametgah Belgesi
d) Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz (Belediyeden)
e) ihale dosyasının satın alındığına dair dosya makbuzu (Belediyeden)
f) Borcu yoktur yazısı (Belediyeden)
g) Vekaleten ihaleye girecekler için noterden alınmış vekaletname

Tüzel Kişiler İçin

a) İstekliler veya tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişilerin Noter tasdikli vekaletnameleri ve yetkili olduklarına dair imza sirküleri,
b) Oda faaliyet belgeleri,
c) Vergi levhası,
d) Ticaret sicil gazetesi
e) Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz
f) ihale dosyasının satın alındığına dair dosya makbuzu
g) Borcu yoktur yazısı.
h) Kanuni ikametgah adres beyanı

7- isteklilerin ihaleye katılmak için 6. maddede istenilen belgeleri ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ibraz etmeleri şarttır.
8- ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 14/06/2022

Teknik Şartnameyi indirmek için tıklayınız.

"Kategorilere Ait Diğer İçerikler"

İhale İlanı Ağaç Satışı -3

Belediyemize ait ilçemiz Armutçuk Mahallesi 154 parselde bulunan ağaçların ihale ile satışı yapılacaktır.

İhale İlanı Ağaç Satışı -3

Belediyemize ait ilçemiz Armutçuk Mahallesi 154 parselde bulunan ağaçların ihale ile satışı yapılacaktır.

İhale İlanı Halı Saha

Belediyemize ait Orhan Mahallesi Osmangazi Caddesi Büyükorhan adresinde bulunan Halı Saha ve Kafeteryası kiralanmak üzere 2 yıl süreyle ihaleye çıkarılmıştır.

İhale İlanı Halı Saha

Belediyemize ait Orhan Mahallesi Osmangazi Caddesi Büyükorhan adresinde bulunan Halı Saha ve Kafeteryası kiralanmak üzere 2 yıl süreyle ihaleye çıkarılmıştır.

Ağaç Satış İhale İlanı – 2

Belediyemize ait ilçemiz Armutçuk Mahallesi 154 parselde bulunan ağaçların ihale ile satışı yapılacaktır.

Ağaç Satış İhale İlanı – 2

Belediyemize ait ilçemiz Armutçuk Mahallesi 154 parselde bulunan ağaçların ihale ile satışı yapılacaktır.

Ağaç Satış İhale İlanı

Belediyemize ait ilçemiz Armutçuk Mahallesi 154 parselde bulunan ağaçların ihale ile satışı yapılacaktır.

Ağaç Satış İhale İlanı

Belediyemize ait ilçemiz Armutçuk Mahallesi 154 parselde bulunan ağaçların ihale ile satışı yapılacaktır.

Akçasaz Mahallesi Arsa Satış İhale İlanı

Belediyemize ait Akçasaz Mahallesinde bulunan aşağıda yazılı arsalar ihale ile satışa çıkarılmıştır.

Akçasaz Mahallesi Arsa Satış İhale İlanı

Belediyemize ait Akçasaz Mahallesinde bulunan aşağıda yazılı arsalar ihale ile satışa çıkarılmıştır.

Orhan Mahallesi 113 Ada 12 Parselde Arsa Satış İhalesi

İlçemiz Orhan Mahallesi 113 Ada 12 Parseldeki 168,12 m2 lik arsa ihale ile satışa çıkarılmıştır.

Orhan Mahallesi 113 Ada 12 Parselde Arsa Satış İhalesi

İlçemiz Orhan Mahallesi 113 Ada 12 Parseldeki 168,12 m2 lik arsa ihale ile satışa çıkarılmıştır.