Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel verilerin korunması, Büyükorhan Belediyesi’nin ( “Belediye”) en önemli öncelikleri arasında olup, bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayret gösterilmektedir. İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) çerçevesinde Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve Belediyemizin veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler açıklanmakta ve böylelikle Belediyemiz, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verileriniz işbu Politika kapsamında işlenmektedir.

Belediyemiz, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası doğrultusunda, kişisel verilerin korunmasına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), sair mevzuat tarafından getirilmiş ilke, kurallara uymayı ve ilgili kişilerin haklarını korumayı taahhüt etmektedir. Bu amaçla, uygulanmak ve geliştirilmek üzere yazılı bir kişisel veri koruma politikası ve sistemi benimsemiştir.

 

 Döküman Adı  Yayınlanma Tarihi  Revizyon Tarihi  Revizyon No
Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası 31.12.2021 Rev.-00
Kişisel veri Saklama ve İmha Politikası 31.12.2021 Rev.-00
Aydınlatma Metni 31.12.2021 Rev.-00
Çerez Politikası 31.12.2021 Rev.-00
Başvuru Formu 31.12.2021 Rev.-00
Kişisel verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası 31.12.2021 Rev.-00