Kapalı Pazaryeri İhale İlanı 2022

Tarih: 14 Haziran 2022 | Kategori: Bülten, İhale İlanları

İhale İlanı

1- Belediyemize ait Şehit Zeki Uğur Kapalı Pazar yeri alanında bulunan yerlerin ihalesi 01/07/2022 Cuma günü saat 16:00’ da açık artırma ile 5 yıllığına ihaleye çıkarılacaktır.
2- Pazar yerindeki parsellerin muhammen bedelleri 1 parsel için 10.000,00.-TL dir.
3- ihalenin geçici teminatı 300,00.-TL dir.
4- İhaleye ait şartname ve ekleri her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Yazı İşleri Biriminde görülebilir ve 100,00.-TL bedelle satın alınabilir.
5- ihale Büyükorhan Belediyesi toplantı salonunda, 01/07/2022 Salı günü, saat 16:00 da 2886 Sayih Kanunun 45. 46. 47. 48. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle yapılacaktır.
6- ihaleye girecek isteklilerden aranılan belgeler;

Gerçek Kişiler İçin

a) İmza Beyanı(Belediyeden)
b) Kimlik Fotokopisi
c) ikametgah Belgesi
d) Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz (Belediyeden)
e) ihale dosyasının satın alındığına dair dosya makbuzu (Belediyeden)
f) Borcu yoktur yazısı (Belediyeden)
g) Vekaleten ihaleye girecekler için noterden alınmış vekaletname

Tüzel Kişiler İçin

a) İstekliler veya tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişilerin Noter tasdikli vekaletnameleri ve yetkili olduklarına dair imza sirküleri,
b) Oda faaliyet belgeleri,
c) Vergi levhası,
d) Ticaret sicil gazetesi
e) Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz
f) ihale dosyasının satın alındığına dair dosya makbuzu
g) Borcu yoktur yazısı.
h) Kanuni ikametgah adres beyanı

7- isteklilerin ihaleye katılmak için 6. maddede istenilen belgeleri ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ibraz etmeleri şarttır.
8- ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 14/06/2022

Teknik Şartnameyi indirmek için tıklayınız.

"Kategorilere Ait Diğer İçerikler"

Kapalı Pazar Yeri Büfe İhale İlanı 2022

İhale İlanı 1- Belediyemize ait Şehit Zeki Uğur Kapalı Pazar yeri içerisinde bulunan büfe ihalesi 01/07/2022 Cuma günü saat 10:00’ […]

Kapalı Pazar Yeri Büfe İhale İlanı 2022

İhale İlanı 1- Belediyemize ait Şehit Zeki Uğur Kapalı Pazar yeri içerisinde bulunan büfe ihalesi 01/07/2022 Cuma günü saat 10:00’ […]

Orhan Mahallesi 111 Ada 33 Parsel Arsa Satış İhalesi

İhale İlanı 1- İlçemiz Orhan Mahallesi 111 Ada 33 Parselde bulunan arsanın Belediyemize, 72.41-m2’lik hissesinden 53.70-m2 si ihale ile satışa […]

Orhan Mahallesi 111 Ada 33 Parsel Arsa Satış İhalesi

İhale İlanı 1- İlçemiz Orhan Mahallesi 111 Ada 33 Parselde bulunan arsanın Belediyemize, 72.41-m2’lik hissesinden 53.70-m2 si ihale ile satışa […]

Karalar Mahallesi 981 Parsel Arsa Satışı – İhale İlanı

İhale İlanı 1- Belediyemize ait Karalar mahallesi Köy içi mevkii 981 parselde bulunan 1.264,67.-m2, lik arsanın 91.018,03.-m2 si ihale ile […]

Karalar Mahallesi 981 Parsel Arsa Satışı – İhale İlanı

İhale İlanı 1- Belediyemize ait Karalar mahallesi Köy içi mevkii 981 parselde bulunan 1.264,67.-m2, lik arsanın 91.018,03.-m2 si ihale ile […]

Karalar Mahallesi 980 Parsel Arsa Satışı – İhale İlanı

İhale İlanı 1- Belediyemize ait Karalar mahallesi Koy içi mevkii 980 parselde bulunan 1.068,64.-m2, lik arsanın 922,52.-m2 si ihale ile […]

Karalar Mahallesi 980 Parsel Arsa Satışı – İhale İlanı

İhale İlanı 1- Belediyemize ait Karalar mahallesi Koy içi mevkii 980 parselde bulunan 1.068,64.-m2, lik arsanın 922,52.-m2 si ihale ile […]

Karaağız Mahallesi Kiralık İşyeri – İhale İlanı

İhale İlanı 1- Belediyemize ait Karaağız Mahallesi, Karaağız Sokak Büyükorhan adresinde bulunan iş yeri kiralanmak üzere 3 yıl süreyle ihaleye […]

Karaağız Mahallesi Kiralık İşyeri – İhale İlanı

İhale İlanı 1- Belediyemize ait Karaağız Mahallesi, Karaağız Sokak Büyükorhan adresinde bulunan iş yeri kiralanmak üzere 3 yıl süreyle ihaleye […]

Karalar Mahallesi 984 Parsel Arsa Satış İhalesi

İhale İlanı 1- Belediyemize ait Karalar mahallesi Koy içi mevkii 984 parselde bulunan 4.698,69.-m2, lik arsanın 4.019,04.-m2 si ihale ile […]

Karalar Mahallesi 984 Parsel Arsa Satış İhalesi

İhale İlanı 1- Belediyemize ait Karalar mahallesi Koy içi mevkii 984 parselde bulunan 4.698,69.-m2, lik arsanın 4.019,04.-m2 si ihale ile […]