Kapalı Pazaryeri İhale İlanı 2022

Tarih: 14 Haziran 2022 | Kategori: Bülten, İhale İlanları

İhale İlanı

1- Belediyemize ait Şehit Zeki Uğur Kapalı Pazar yeri alanında bulunan yerlerin ihalesi 01/07/2022 Cuma günü saat 16:00’ da açık artırma ile 5 yıllığına ihaleye çıkarılacaktır.
2- Pazar yerindeki parsellerin muhammen bedelleri 1 parsel için 10.000,00.-TL dir.
3- ihalenin geçici teminatı 300,00.-TL dir.
4- İhaleye ait şartname ve ekleri her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Yazı İşleri Biriminde görülebilir ve 100,00.-TL bedelle satın alınabilir.
5- ihale Büyükorhan Belediyesi toplantı salonunda, 01/07/2022 Salı günü, saat 16:00 da 2886 Sayih Kanunun 45. 46. 47. 48. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle yapılacaktır.
6- ihaleye girecek isteklilerden aranılan belgeler;

Gerçek Kişiler İçin

a) İmza Beyanı(Belediyeden)
b) Kimlik Fotokopisi
c) ikametgah Belgesi
d) Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz (Belediyeden)
e) ihale dosyasının satın alındığına dair dosya makbuzu (Belediyeden)
f) Borcu yoktur yazısı (Belediyeden)
g) Vekaleten ihaleye girecekler için noterden alınmış vekaletname

Tüzel Kişiler İçin

a) İstekliler veya tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişilerin Noter tasdikli vekaletnameleri ve yetkili olduklarına dair imza sirküleri,
b) Oda faaliyet belgeleri,
c) Vergi levhası,
d) Ticaret sicil gazetesi
e) Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz
f) ihale dosyasının satın alındığına dair dosya makbuzu
g) Borcu yoktur yazısı.
h) Kanuni ikametgah adres beyanı

7- isteklilerin ihaleye katılmak için 6. maddede istenilen belgeleri ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ibraz etmeleri şarttır.
8- ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 14/06/2022

Teknik Şartnameyi indirmek için tıklayınız.

"Kategorilere Ait Diğer İçerikler"

Danaçlı Mahallesi İhale İlanı

Belediyemize ait Danaçlı Mahallesi, Danaçlı Sokak No:49/A Büyükorhan adresinde bulunan boşyer kiralanmak üzere 1 yıl süreyle ihaleye çıkarılmıştır.

Danaçlı Mahallesi İhale İlanı

Belediyemize ait Danaçlı Mahallesi, Danaçlı Sokak No:49/A Büyükorhan adresinde bulunan boşyer kiralanmak üzere 1 yıl süreyle ihaleye çıkarılmıştır.

Danaçlı Mahallesi İhale İlanı-2

Belediyemize ait Danaçlı Mahallesi, Danaçlı 4 Sokak No:20/1 Büyükorhan adresinde bulunan boşyer kiralanmak üzere 1 yıl süreyle ihaleye çıkarılmıştır.

Danaçlı Mahallesi İhale İlanı-2

Belediyemize ait Danaçlı Mahallesi, Danaçlı 4 Sokak No:20/1 Büyükorhan adresinde bulunan boşyer kiralanmak üzere 1 yıl süreyle ihaleye çıkarılmıştır.

Düğüncüler Mahallesi İhale İlanı

Belediyemize ait bulunan Düğüncüler Mahallesindeki arsaların ihale ile satışı yapılacaktır.

Düğüncüler Mahallesi İhale İlanı

Belediyemize ait bulunan Düğüncüler Mahallesindeki arsaların ihale ile satışı yapılacaktır.

Aktaş Mahallesi İhale İlanı

 Belediyemize ait Aktaş Mahallesi, Aktaş Sokak No: 37 Büyükorhan (Kahve binasının üst katı) adresinde bulunan iş yeri kiralanmak üzere 3 […]

Aktaş Mahallesi İhale İlanı

 Belediyemize ait Aktaş Mahallesi, Aktaş Sokak No: 37 Büyükorhan (Kahve binasının üst katı) adresinde bulunan iş yeri kiralanmak üzere 3 […]

Kınık Mahallesi İhale İlanı

Belediyemize ait Kınık Mahallesi, Atatürk Cad. No: 26/1 Büyükorhan adresinde bulunan iş yeri kiralanmak üzere 3 yıl süreyle ihaleye çıkarılmıştır.

Kınık Mahallesi İhale İlanı

Belediyemize ait Kınık Mahallesi, Atatürk Cad. No: 26/1 Büyükorhan adresinde bulunan iş yeri kiralanmak üzere 3 yıl süreyle ihaleye çıkarılmıştır.

Yenice Mahallesi İhale İlanı

 Belediyemize ait Yenice Mahallesi, Yenice/17 Sokak No: 2/2 Büyükorhan adresinde bulunan iş yeri kiralanmak üzere 3 yıl süreyle ihaleye çıkarılmıştır. […]

Yenice Mahallesi İhale İlanı

 Belediyemize ait Yenice Mahallesi, Yenice/17 Sokak No: 2/2 Büyükorhan adresinde bulunan iş yeri kiralanmak üzere 3 yıl süreyle ihaleye çıkarılmıştır. […]